Gravy Boat
$55.00

Gravy Boat

Gravy Ladle/Boat Oneida Silversmith's